MAPOi a.s.

 

Vývoj nových technologií

Vytváříme nové směry ve zdravotní péči:

Spolupracujeme s našimi technologickými partnery a odborníky z daných oborů na vývoji následujících produktů.

CardioAnalyst

Software pro analýzu PPG křivky z běžného pulsního oxymetru.

Na základě jejího průběhu a tvaru lze získat:

Hodnotu nasycení krve kyslíkem
Srdeční rytmus
Variabilitu srdečního rytmu
Diastolický a systolický krevní tlak
Klasifikaci aktuálního stavu kardiovaskulárního systému
Mentální sterss – zvýšení srdečního rytmu na reakci

Mac Track

Systém sledování a monitorace zvolených předmětů nebo osob, která funguje uvnitř i mimo budovy.

Přesnost lokalizace je mezi 20 a 30 centimetry.
Možnosti využití systému ve zdravotnictví:
Sledování přítomnosti a pohybu osob v rámci areálu.
Sledování pohybu a tělesných poměrů pacientů prostřednictvím zařízení třetích stran.
Sledování pohybu personálu a hodnocení efektivity.
Sledování zdravotnických technologií, jejich pohybu a nutnosti pravidelného servisu.
Logistika zdravotnického materiálu.

PrenCare

Monitorovací systém pro nastávající matky je založený na použití kontinuální externí tokografie v návaznosti na pohybovou aktivitu matky.

Jde o malý mobilní snímač, který se pomocí elastického pásu připevní přímo na břicho nastávající matky. Snímač monitoruje děložní a pohybovou matku a získaná data ukládá do paměti. Přenos dat směrem k lékaři pak probíhá připojením snímače po ukončení monitorace k počítači nebo mobilnímu telefonu. Lékař má k dispozici SW aplikaci pro příjem a vyhodnocení naměřených údajů.

I

Kontaktujte nás

Rádi Vám připravíme nabídku přesně dle Vašich požadavků s důrazem na maximální efektivnost.