MAPOi a.s.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: CardioAnalyst

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0010269

Doba realizace: 4/2017 – 4/2019

Cíl: Vyvinutí nové screeningová neinvazní technologie, umožňující na základě matematického modelu sledovat a vyhodnocovat neinvazním způsobem širší spektrum parametrů kardiovaskulárního systému v reálném čase.

Manažer projektu: Ing. Martin Sikora

Operace/projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie.

I

Kontaktujte nás

Rádi Vám připravíme nabídku přesně dle Vašich požadavků s důrazem na maximální efektivnost.