MAPOi a.s.

About MAPOi

MAPOi a.s. je členem skupiny MAPO Group, který se zaměřuje na inovativní přístupy. Cílíme své aktivity do zdravotnictví v jeho nejmodernějším pojetí, které dnešní dostupná technologie nabízí. Od multimediálních nástrojů pro komunikaci s pacientem, přes dodávky špičkové zdravotnické techniky až po participaci na vývoji nových metod ve včasné diagnostice a prevenci onemocnění.

Naše aktivity vždy vycházejí z moderních trendů v léčebném procesu, požadavků lékařů a zdravotnického personálu. Spolupracujeme proto se zdravotnickými zařízeními napříč jejich spektrem, abychom lépe identifikovali potřeby a výzvy, jimž čelí při své každodenní práci s pacienty. Našimi partnery jsou jak úzce specializované renomované kliniky fakultních nemocnic, tak praktičtí lékaři s celostním náhledem na pacienta.

Vývoj, testování a aplikace nových přístupů je pro nás a naše partnery důležitou cestou ke zkvalitnění lékařské péče, které věnujeme dlouhodobé úsilí. Věříme, že na konci našeho úsilí bude stát inovace, která pomůže měnit a nastavovat trendy ve zdravotnickém systému.

I

Get In Touch

We are ready to provide you with customized solutions, leading to maximum efficiency.